HexCom Fórum
[HexCom Gaming] Desatero CS:GO serverů - Verze k tisku

+- HexCom Fórum (https://forum.hexcom.cz)
+-- Fórum: Hexagon Community (https://forum.hexcom.cz/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Fórum: Novinky a informace (https://forum.hexcom.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Fórum: Pravidla (https://forum.hexcom.cz/forumdisplay.php?fid=10)
+---- Téma: [HexCom Gaming] Desatero CS:GO serverů (/showthread.php?tid=12)Desatero CS:GO serverů - Haxedus - 12/04/18

Desatero CS:GO serverů HexCom Gaming

1. Respektovat názor toho druhého.
2. Vyvarovat se zbytečným urážkám a vulgaritám vůči konkrétním hráčům.
3. Reklama (jiné servery, herní portály...) v jakémkoliv formátu je povolena pouze po předchozí domluvě s majitelem Hexagon Community, Haxedus.
4. Urážlivé přezdívky ani profilové obrázky nejsou tolerovány.
4a. Rovněž je zakázáno mít v přezdívce: ADMIN; ADMINISTRATOR; MOD; MODERATOR; OWNER; MAJITEL a další názvy, kvůli kterému by si tě někdo mohl splést s členem týmu Hexagon Community.
5. Nepoužívat cheaty nebo jejich pouhé propagování, nepoužívat skripty a nezneužívat bugů poskytujicí výhodu.
5a. Hráč je povinen nahlásit jakýkoliv bug na fóru Hexagon Community - https://forum.hexcom.cz
6. Nespamovat ani nefloodovat server.
7. Nekopírovat přezdívky dalších hráčů (platí pro unikátně znějící přezdívky, pokud se budou dva hráči jmenovat například Karel tak se nedá nic dělat).
7a. Pokud by mělo dojít ke shodě přezdívek mezi administrátorem a hráčem, administrátor má vždy přednost a je poviností protistrany, hráče, po dobu hraní na serveru přezdívku odlišit od té daného administrátora.
8. Nezneužívat voicechat k obchodování, pouštění hudby (sound effectů) či trollingu.
9. Nevydávat se úmyslně za administrátora a už vůbec to nezneužívat ve svůj prospěch.
10. Respektovat rozhodnutí administrátora serveru.

Závěrečná ustanovení

• Hráč je povinen být seznámen s pravidly serveru (Desatero CS:GO serverů) ještě před připojením se na ně.
• Pokud má nějaký server, například mód Jailbreak, svá vlastní pravidla, tak platí to co v bodě předchozím rovněž tak.
• Hráč je povinen nahlásit hráče porušujicí pravidla kompetentní osobně. Adminstrátor > Hlavní administrátor > Technik > Majitel portálu.
• Prostest přichází v platnost pouze formou založením tématu v příslušné sekci na fóru Hexagon Community.
• K protestu je povinen se vyjádřit jak administrátor který ti ban udělil, tak jeho "nadřízený".
• Při nahlášení nevhodného či neoprávněného přístupu administrátora vůči hráči budeme bez vyjímek požadovat hmotný důkaz - video nahrávku ze serveru, ověřitelný záznam konverzace, a jiné. V opačném případě se bude jednat o křivé obvinění a bude s nahlášením naloženo dle usouzení vedení portálu.