HexCom Fórum
[HexCom Forum] Pravidla fóra - Verze k tisku

+- HexCom Fórum (https://forum.hexcom.cz)
+-- Fórum: Hexagon Community (https://forum.hexcom.cz/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Fórum: Novinky a informace (https://forum.hexcom.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Fórum: Pravidla (https://forum.hexcom.cz/forumdisplay.php?fid=10)
+---- Téma: [HexCom Forum] Pravidla fóra (/showthread.php?tid=35)Pravidla fóra - Haxedus - 18/04/18

§ 1   Všeobecná ustanovení

1. Tím, že se uživatel přihlásí na účet potvrzuje, že s pravidly souhlasí a zavazuje se podle nich řídit.
2. Pravidla mohou být podle potřeby bezpečnosti a dobrých mravů na https://www.hexcom.cz, http://forum.hexcom.cz měněna i bez souhlasu uživatelů.
3. O změnách pravidel budou uživatelé ve většině případech informování, není však podmínkou.
4. Uživatelé mohou podávat návrhy na úpravu znění jakéhokoliv pravidla fóra do příslušné sekce fóra - Hexagon Community > Centrum podpory.
5. Každý uživatel fóra je povinen dbát a respektovat rozhodnutí, která stanoví tým Hexagon Community.
6. Vedení portálu či správce fóra mají právo kdykoliv upravit znění pravidel.
7. Je zakázané vymáhat heslo od účtu jiného uživatele.

§ 2   Komunikace

1. Urážení ostatních uživatelů, či spojování slov v urážlivém kontextu je zakázáno.
2. Je obecně zakázáno používat neslušná, vulgární a jinak nevhodná slova.
3. Prezentovat na fóru pornografii, rasismus a podobné výrazy, kterými by mohl být porušen zákon některého ze státu je zakázáno.
4. Komunitní fórum není povoleno používat pro šíření reklamního materiálu či pro jiné reklamní účely bez souhlasu majitele Hexagon Community.
5. Jakékoli odkazy na jiné konkurenční komunity a internetové stránky (mimo odkazy spojené s Hexagon Community) mohou být trestány až trvalým zabanováním uživatele.
6. Mezi povolené odkazy které lze zveřejnit patří odkazy, které nejsou v rozporu s pravidly fóra, nemají přímý komerční účel a neobsahují škodlivý obsah.
7. Šíření stránek odkazujících na nelegální (warez) software je zakázáno.
8. Pokud vkládáte nějaké video z portálu Youtube ujistěte se že není v rozporu s pravidly fóra.
9. Zveřejňovat příspěvky, které jsou brány jako spam (hmmm, lol, ach jo atd.), může způsobit smazání příspěvku či varování na fóru.

§ 3   Účet a profil uživatele

1. Jakýkoliv účet na fóru může být změně, smazán nebo zablokován z důvodu porušení pravidel fóra, a to i bez udání důvodu.
2. Je zakázáno si založit účet, který je vulgární, nevhodný či napodobuje herní nick člena Hexagon Community.
3. Je zakázáno vydávat se za jakéhokoliv člena Hexagon Community.
4. Je zakázáno v obsahu svého profilu (bydliště, zájmy aj.) psát vulgární či jiným způsobem nevhodná slova.
5. Maximální velikost obrázku v podpisu může být 150 pixelů na výšku.
6. Obsah podpisu a avataru nesmí být v rozporu s pravidly fóra, musí být slušný a nijak vulgární.

§ 4   Vytvoření tématu, vložení příspěvku a příloh

1. Při zakládání příspěvku, dbejte na to aby byl odeslán do správné sekce.
2. Snažte se dodržovat správné pojmenování témat na fóru, usnadní to zpětné hledání informací.
3. Snažte se vyhýbat přehnaně obecným názvům témat. (Např. názvy - Otázka, Pomoc apod.)
4. Jako první krok, než vytvoříte téma s určitou věcí (otázkou, idejí aj.), použijte vyhledávací pole a ověřte si, že se daná věc již neprojednávala či nezodpověděla. Můžete tak zabráníte zbytečnému vytváření opakovaných témat.
5. Zakládáte-li nějaký dlouhý příspěvek, který obsahuje dlouhý text (30 a více řádků), velké obrázky (nebo několik za sebou), či cokoliv jiného, co by mohlo ostatní uživatele svojí velikostí omezovat, vložte jej vždy do spoileru.
6. Snažte se vyvarovat citacím dlouhých příspěvků. Chcete-li citovat nějaký delší příspěvek, vložte citaci do spoileru.
7. Je přísně zakázáno vkládat do témat obrázky, které budou v rozporu s pravidly fóra.
8. Obrázky vložené do příspěvku nesmí být extrémně velké.

§ 5   Tresty a protest

1. Protesty jsou povolené řešit pouze na fóru Hexagon Community v příslušné sekci.
2. Správce fóra či vedení, mají právo udělit blokaci účtu i za výjimečných podmínek, jež nejsou stanoveny v pravidlech.
3. V případě zablokovaného účtu má trestaný uživatel zakázáno přihlašovat se na fórum přes jiný účet či vkládat příspěvky na fórum přes jiného uživatele.
4. V případě méně závažného porušení jednoho z pravidel je možné uživatelovi udělit varování.
5. Tresty jsou, až na vyjímky, udělovány dle vlastního usouzení správce fóra.

ㅤㅤㅤㅤㅤ• Vyjímky délek trestů a pevně stanovené doby trvání za dané prohřešky:
6.1. Přispívání bezpředmětných příspěvků za účelem odemčení přístupu k chatu a úpravám profilu - Ban po dobu 1 týdne.Za pravidla fóra vděčím za pomoc Weezymu.