HexCom Fórum
[HexCom Gaming] Pravidla CS:GO Jailbreak serveru (1/12/18) - Verze k tisku

+- HexCom Fórum (https://forum.hexcom.cz)
+-- Fórum: Hexagon Community (https://forum.hexcom.cz/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Fórum: Novinky a informace (https://forum.hexcom.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Fórum: Pravidla (https://forum.hexcom.cz/forumdisplay.php?fid=10)
+---- Téma: [HexCom Gaming] Pravidla CS:GO Jailbreak serveru (1/12/18) (/showthread.php?tid=7)Pravidla CS:GO Jailbreak serveru (1/12/18) - Haxedus - 11/04/18

Cílem hry za vězně je ve vhodném okamžiku vyvolat vzpouru a zabít všechny dozorce. Za neplnění pokynů (/porušení zákazů) Simona můžete být zabiti. Existuje několik pravidel, za jejichž porušení můžete dostat ban (viz. Tresty vězňům). Hra za dozorce je určena pouze pro hráče mající potřebné zkušenosti a funkční mikrofon. Podstatou jejich hry je zábavnou formou zabavit a současně pohlídat vězně, aby se zabránilo případné vzpouře (to však neznamená co nejrychleji se jich zbavit). Porušení pravidel u dozorců se nyní trestá banem na server JB (až 1 týden). Časem přibude zákaz k CT (nemožnost hrát nějakou dobu za dozorce).

Barvy vězňů:

Zelená - Označení Simona u CT
Fialová - Vězeň, který má nebo měl volný den
Červená - hledaný vězeň

Základní pravidla:

1. Používání cheatů nebo reklama na cheaty (automatické zaměřování, vidění skrz zdi) - permanentní ban
2. Radit polohu protihráčů z druhého týmu přes Teamspeak, Ventrilo, Skype apod. může být posouzeno jako wallhack
3. Urážky/Otravování hráčů - je zakázáno vulgárně napadat ostatní hráče a jakkoli jim znepříjemňovat hru - kick/ban
4. Spam/flooding, reklama na jiné public servery, reklama na weby - kick/ban
5. Vydávání se za admina - ban
6. Skywalking (chození po obloze) - ban
7. Kopírování nicku - změna nicku/ban
8. Scripty, bugy poskytující výhodu - ban

Pravidla pro vězně:


1. Při reakcích na smrt je zakázáno dělat něco jiného, než Simon určí. (Nepočítá se u reakcí s výhodou)
2. Povinností vězně je plnit Simonovy příkazy a zákazy.
3. Zákaz podvádění při atrakcích a módech (např. zneužití bugu).
4. Vězeň nemůže napadnout jednotlivé dozorce, pokud tak učiní (střelí nebo boxne), automaticky se stává hledaným a dozorci mají právo hráče zabít.
5. Hráči s volným dnem je zakázáno narušovat hru Simona, mačkat tlačítka v boxu, apod.
6. Hráč, který má volný den je povinen uposlechnout Simona vysloví-li ,,Hráč který má volný den opustí areál cel, jinak se zapojí“. (Pokud neuposlechne ztrácí nárok na volný den a musí se neprodleně zapojit k ostatním)
7. Zákaz slovíčkařit, vězeň musí plnit řádně úkoly Simona.
8. Zákaz zdržování hry při posledním přání.
9. Zákaz campení při módech.
10. Zákaz mačkat CT tlačítka, která v daný moment zabijí jiného hráče (neplatí při HVD) (trestáno)
11. Zákaz zabíjení spoluhráčů CT tlačítky (trestáno)
12. Zákaz doplňovat HP a AP při všech módech (přestřelka, apod.) a posledním přání. (trestáno)
13. Zákaz prozrazovat polohu spoluhráče (pokud to dotyčnému nepřikáže Simon). (trestáno)
14. Zákaz bugovat se texturou z cely. (trestáno)

Pravidla pro dozorce:

1. Povinnost mít funkční mikrofon.
2. Každý živý dozorce má povinnost ihned se stát Simonem (příkazem /simon), pokud nikdo Simonem není.
3. Dozorce musí hlídat Simona, pomáhat mu, a poslouchat jeho pokyny.
4. Dozorci mají právo zabít hráče, který se k dozorci nebezpečně přiblížil.
5. Zákaz skákat Simonovi do řeči.
6. Zákaz doplňovat si životy během módů.
7. Zákaz prozrazovat polohu spoluhráče.
8. Zákaz přejíždět ostatní dozorce.
9. Zákaz přehazovat zbraně ve zbrojce.
10. Zákaz brát zbraně a granáty, které jsou určené pro vězně (tzv. zabraňování vzpouře).
11. Zákaz spolupracovat s vězni (např. házení zbraní - výjimkou je však ověření, zda vězeň nemá zbraň).
12. Dozorcům je zakázáno fragovat, zabíjet zbytečně hráče (Příklad: běžte k bočním stěnám boxu). Tím se myslí i to, když má vězeň příkaz "puštěná klávesnice", Simon musí tolerovat to, když se hráč pohne jen o malý kousek.
13. Pokud dá dozorce FK, má povinnost následují kolo, nahlásit Simonovi VD hráči, kterému udělil FK.

Pravidla pro Simona:

1. Simon má povinnost řídit hru, ostatní dozorci musí poslouchat jeho pokyny.
2. Úkolem Simona je hráče zabavit, nikoliv se jich zbavit.
3. Simon nesmí dávat příkazy na myš.
4. Simon nesmí dávat nesmyslné či nesplnitelné příkazy.
5. Simon nesmí měnit pravidla během atrakce/hry.
6. Simon nesmí dávat reakce s výhodou, aby daný hráč vybral vězně, kteří zemřou (tzv. reakce na smrt).
7. Při poslední reakci s nevýhodou Simon nesmí zabít posledního hráče (smrt není nevýhoda).
8. Zabíjet hráče na reakce má povoleno pouze Simon, nestanoví-li Simon jinak.
9. Pokud byl hráči udělený FK, povinností Simona je udělit danému hráči při začátku následujícího kola VD.
10. Povinností Simona je ohlašovat herní módy.
11. Pro Simona platí i pravidla určená pro dozorce.
12. Poslední reakce na smrt je povolena od 5 a více hráčů.
13. Zákaz zabíjet vězně při reakcích s výhodou. (např. Simon dá reakci s výhodou na čup a vězeň skočí, Simon ani dozorce nesmí zabít vězně co skočil)
14. Simon se musí vyjadřovat srozumitelně a jednoznačně. (zákáz slovíčkaření, trestáno banem)
15. Pokud nepochopí (neuslyší) dozorci ani vězni příkaz, Simon je povinen příkaz zopakovat znovu.

Doplňující pravidla:

1. HVD se dává pouze od 3 FK a víc.
2. Po HVD nemůže být další mód (výjimka dalšího HVD).
3. Mezi módy musí být minimálně 2 kola řízená Simonem.
4. Náhoda je povolena od 4 a více hráčů a pouze jen jednou za kolo.
5. Vězeňské pomůcky - (pravidlo bude doplněno)
6. Hry pro T musí být o skillu T nikoli CT.
7. Šachta vedoucí do zbrojky = CT zóna.
8. Počas herního módu nesmí CT ani T brát žádné jiné zbraně, které nejsou určeny herním módem.
9. Awp pool je povolený od 6 a více hráčů.
10. Zákaz zneužívání Stavitele, např. (zastavění vchodu do CT zóny nebo zastavění hráčů) - Zneužívání se trestá banem!
11. Zákaz připojovat se do spectu za účelem vyhození hráče od CT - kick/ban
12. Zákaz kempení při módech v secretech s obtížnou přístupností - slay/kick/ban
13. Příkazy vězni nemusí plnit přímým směrem a bez zdržování. (Pokud Simon nestanoví jinak)
14. Příkaz: ,,Půjdete na můj výstřel“ (Simon musí barevně výstřel(y) označit viditelně pro ostatní hráče.)

15. Pokud Simon řekne: ,,Půjdete na můj výstřel“ (Hráči půjdou na nejaktuálnější výstřel Simona)
16. Pokud je vysloven příkaz: ,,Puštěná klávesnice“ znamená to, že hráči se nebudou pohybovat.
17. Pokud má hráč vlastní bind např. Na myši má nabindované skákání a po zaznění příkazu puštěná klávesnice skočí, dozorci jej můžou zabít. (Bind je na vlastní nebezpečí a nebere se na něj ohled)
18. Obcházení pravidel se trestá banem.
19. Pokud nemá vězeň nárok na PP, nesmí si zvolit nic z menu PP. (Ani rebela)
20. Pokud si vězeň zvolí PP, je zakázáno zaměňovat zbraň za jinou.
 
Pravidla během HVD:

1. Vězni se před zbrojnicí pohybují na vlastní zodpovědnost, při FK nebude udělen VD.
2. Dozorci mohou zabít vězně, který je hledaný nebo drží zbraň, a to pouze ze zbrojnice/CT zóny.
3. Pokud dozorce opustí zbrojnici, nesmí napadnout žádného vězně (ani hledaného).
4. Šachta vedoucí do zbrojnice se počítá jako CT zóna.

Tresty vězňům (uvedeny nejvyšší délky):

1. Doplňování HP při módu/posledním přání - slay/kick
2. Mačkání CT tlačítek (dojde-li ke smrti jiného hráče) mimo HVD - ban 3 hodiny
3. Prozrazování polohy spoluhráče - kick/ban 1 hodina
4. Bugování se texturou z cely - slay/kick
5. Využivání bugu, pro vlastní prospěch – slay/kick/ban

Tresty dozorcům (uvedeny nejvyšší délky):

1. Nemá použitelný mikrofon - ban 1 den/ct ban
2. Neschopnost - ban 1 den
3. Nehlídání Simona/neposlouchání jeho příkazů/vyrušování Simona - ban 1 týden/ct ban
4. Házení zbraní vězňům - ban 1 den/ct ban
5. Úmyslný FK - ban 1 týden
6. Zneužívání mikrofonu/vulgárnost - ban 1 týden/ct ban
7. Přehazování zbraní - slay
8. Doplňování při módu/posledním přání - slay/ct ban/kick

Pravidla speciálních her:

• Hra na Simona
Hra začíná slovy "Zahrajeme si Simona" a končí slovy "Simon ukončuje Simona". Všechny příkazy Simona musí začínat slovy "Simon říká". Pokud příkaz začne jinak, vězeň jej nesmí vykonat.
Simon může Simona přejmenovat na jakékoli jiné slovo (Simon přejmenovává Simona na -------).
Simon nesmí používat zdrobněliny slova Simon ani jiná slova, která znějí podobně jako slovo Simon (případně slovo, na které bylo Simon přejmenovaný).
Při zahájení hry a ukončení hry na Simona se všechny příkazy a zákazy automaticky ruší, nestanovil-li Simon jinak (při zahájení - "Simon říká: "Všechny příkazy a zákazy platí", při ukončení - "Všechny příkazy a zákazy platí").
• První a poslední reakci (na smrt)
Při první (poslední) reakci zemře vězeň, který vykoná povel Simona jako první (poslední). Vězni během reakce nesmí dělat jiné věci než ty, které Simon nařídil.
• Jánošík
Jeden z hráčů určeným Simonem si čupne (bude Jánošíkem) a ostatní vězni ho musí přeskočit, aniž by se ho dotkli.